تبلیغات
دوخت ودوز - دوخت کیف باشلوارجین
سایت آپلود سنتر عکس و فایل ایران بلاگ
طرزدوخت
پاچه های شلواررا از زیر فاق جداکنید درز دولای انرا قیچی کنید درقسمت پایین وبالای  شلوار جیب بدوزید.   پاچه شلوار را به سه قسمت مساوی تقسیم کرده و برش دهید تکه وسط را با پارچه ابر دوزی لایی کنید.تا کف کیف محکم شود سه قسمت را به هم بدوزید.
سایت آپلود سنتر عکس و فایل ایران بلاگسایت آپلود سنتر عکس و فایل ایران بلاگ

سمت دیگر پاچه شلوار را از طول تا کرده وقیچی بزنید و به دوطرف وسط کیف بدوزید.نوار پهن سه سانتی  تهیه کرده روی درز های کیف قرار دهید بطوریکه دسته کیف را هم تشکیل بدهد. دوطرف نوار را چرخ کنید.
سایت آپلود سنتر عکس و فایل ایران بلاگ

سایت آپلود سنتر عکس و فایل ایران بلاگ"


سایت آپلود سنتر عکس و فایل ایران بلاگ
کیف را دولا کرده وزیپ را درمحل درز باز بدوزید.

سایت آپلود سنتر عکس و فایل ایران بلاگ

 .گوشه های کیف را به صورت سه گوش جمع کنید. کناره ها را وصل کرده واز رو چرخ کنید

سایت آپلود سنتر عکس و فایل ایران بلاگ"

سایت آپلود سنتر عکس و فایل ایران بلاگ
استر کیف رابریده وجیب های داخلش را بدوزید.وداخل کیف بدوزید.

سایت آپلود سنتر عکس و فایل ایران بلاگ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
قسمت بالای شلوار راهم به کیف تبدیل کنید

سایت آپلود سنتر عکس و فایل ایران بلاگ"

Admin Logo
themebox Logo