تبلیغات
دوخت ودوز - چهل تکه دوزی
سایت آپلود سنتر عکس و فایل ایران بلاگ

وسایل موردنیاز -پارچه در سه طرح مختلف -نخ وسوزن

2تا ازپارچه ها را به عرض 10 سانتی متر وطول دلخواه ببرید.وپارچه سوم را به عرض 20 سانتی متر وطول دلخواه برش دهید.سایت آپلود سنتر عکس و فایل ایران بلاگ  سایت آپلود سنتر عکس و فایل ایران بلاگ

پارچه ها را به شکل مثلث های یک اندازه قیچی کنید.

سایت آپلود سنتر عکس و فایل ایران بلاگ

مثلث ها را به شکل مربع به هم بدوزید.وبعد مربع ها را به هم وصل کنید

سایت آپلود سنتر عکس و فایل ایران بلاگ
Admin Logo
themebox Logo