تبلیغات
دوخت ودوز - دوخت جای حلقه
سایت  آپلود عکس رایگان , فضای  رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان
  
دایره ای به قطر دلخواه 2بار ازپارچه  جنس ساتن ببرید. مقوا را یک سایز کوچکتر بریده وداخل یکی از دایره ها از جنس ساتن قرار دهید.اضافی پارچه را به روی مقوا برگردانده وبا سنجاق فیکس کنید.

سایت  آپلود عکس رایگان , فضای  رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان

یک رشته کوتاه از مروارید را روی پارچه رویه بدوزید بعد پشت وروی کار را به هم چرخ کرده ومحلی را برای پر کردن الیاف خالی بگذارید

سایت  آپلود عکس رایگان , فضای  رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان

روی کار را با روبان وگل وتور تزیین نمایید.

سایت  آپلود عکس رایگان , فضای  رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان

سایت  آپلود عکس رایگان , فضای  رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان
Admin Logo
themebox Logo