تبلیغات
دوخت ودوز - دوخت والان پرده گوشواره دار
برای دوخت این پرده ابتدا  دوپرده را برش زده و والان را 12 سانتی متر پایین تر از لبه بدوزید

برای دوخت والان پارچه ای به طول تقریبی عرض پنجره +2متر وعرض والان 2متر  باشد از قسمت های مشخص شده روی نقشه پیلی های منظم روی خطوط بدوزید.

آپلود فایل و عکس<a href=
برای دوخت پرده ساده روی عبارت زیر کلیک کنید.
دوخت پرده ساده

پرده شماره 2

آپلود فایل و عکس

آپلود فایل و عکس
دوعدد پرده ساده برای زیر کار بدوزید

 دوخت والان
نقشه بالا الگوی قسمت وسط والان را نشان می دهد .
برای گوشواره ها الگو به شکل مربع می باشد که از یکی اززوایا پیلی می خورد.اندازه اضلاع مربع بستگی به بلندی یا کوتاهی والان شما دارد.
نقاطAراروی A ونقاط B راروی  B بوسیله پیلی های منظم روی هم قرار دهید.
برای دوخت پرده پفکی روی عبارت زیر کلیک کنید.
دوخت والان پرده پفکی

Admin Logo
themebox Logo