تبلیغات
دوخت ودوز - روشهای اتو کردن لباس
هنوز نمى دانیم چه مردمانى براى نخستین بار از وسیله داغى به نام «اتو» استفاده مى كردند و یا اساسا پیشینه این ابزار از بین برنده چین و چروك به چه زمانى برمى گردد.
شاید نیاكان ما همان گونه كه ما از نیروى برق براى داغ كردن اتو استفاده مى كنیم، آن ها از ذغال بهره مى گرفته اند.
از وجه تسمیه نام «اتو» كه بگذریم ـ یافتن آن را به شما واگذار مى كنیم! ـ به راه هایى مى رسیم كه در اصطلاح اتوكشى را آسان تر مى كنند.
برخى از اتوهاى قدیمى اتو كردن لباس ها را مشكل مى كنند، چنانچه هنوز قدرت خرید اتوى تازه اى را ندارید، توصیه مى كنیم یك تكه ورق آلومینیومى (فویل) را كمى بزرگ تر از اندازه كف اتو ببرید و به كف اتو بزنید تا اتوكشى شما بدون دردسر و راحت تر انجام شود.

اتو كردن لباس از پشت
سعى كنید لباس، روسرى، مقنعه و به ویژه چادر را از پشت اتو كنید، این كار سبب مى شود رنگ لباس شما حفظ شود و چنانچه اتو رد یا اثرى بر پارچه گذاشت، از پشت دیده نشود.

اتو كردن آستین ها
براى اتو كردن آستین ها، ژاكت یا لباس مورد نظر را آویزان كنید و آستین را به صورت افقى بر روى میز اتو قرار دهید و اتو بكشید.

اتو كردن یقه
چنانچه یقه لباس هاى همسرتان را اتو مى كشید، ابتدا یقه را باز كنید و از پشت، آن را اتو بزنید. سپس یقه را آن گونه كه باید، تا كنید و دوباره اتو بكشید و براى اتو كردن یقه بلوز، از یك سو تا وسط اتو كرده و سپس تكرار كنید. هیچ وقت سرتاسر یقه را همزمان اتو نكنید، زیرا با این كار پارچه به یك سو كشیده شده و یقه چروك مى خورد.

اتو كردن سرشانه لباس
در بسیارى از میزهاى اتو ـ این میزها قیمت چندانى ندارند! ـ قسمتى براى اتو كردن سرشانه هاى لباس تعیین شده است، اگر شما میز اتو ندارید و مى خواهید سرشانه كت یا ژاكت و... را اتو كنید بهتر است یك حوله را تا كرده و دور دست خود بپیچید و زیر قسمت شانه بگذارید و اتو را به آرامى روى شانه لباس بگذارید.

اتو كردن پارچه هاى ظریف
پارچه هاى ظریف، ممكن است با اتوكشى، خیلى زود آسیب ببینند. در این گونه موارد توصیه مى شود یك دستمال سفید بدون پرز و از جنس كتانى كه الیاف آن روى پارچه ظریف جا نیندازد، براى اتوكشى پارچه هاى ظریف داشته باشید و پارچه هاى ظریف را زیر دستمال نازك پهن كنید و به اتو كردن ادامه دهید.

اتو كردن پارچه هاى مخمل
براى اتو كردن مخمل یك پارچه ظریف روى آن بیندازید و یك حوله ضخیم را تا كرده زیر آن بگذارید و موقع اتوكشیدن اتو را روى پارچه بگذارید و بردارید ولى هیچ گاه اتو را روى پارچه حركت ندهید.

خط اتو را از بین ببریم
حتما تا به حال پیش آمده كه بخواهید خط اتوى شلوار را عوض كنید یا دمپاى شلوار را باز كنید اما خط اتوى قبلى لباس را نازیبا كرده باشد؟ براى این مشكل كوچك هم راه حلى وجود دارد. اسفنجى آغشته به سركه سفید را روى محل موردنظر بمالید تا خط اتوى قبلى برطرف شود سپس شلوار را بشویید و دوباره اتو كنید.
 
 
منبع : پارس نایس
www.parsnice.com
Admin Logo
themebox Logo